Η χύτευση και τα καλούπια

Η χύτευση είναι μία από τις σημαντικότερες μεθόδους διαμόρφωσης κατά την οποία, ένα υλικό σε κατάσταση τήξης ρέει σε ένα καλούπι το οποίο είναι συνήθως από μέταλλο ή άμμο και έχει κοιλότητα ενός συγκεκριμένου σχήματος. Η χύτευση χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στη βιομηχανία μαζικής παραγωγής προϊόντων.

Η χύτευση πρωτοεμφανίστηκε περίπου στο 3.500 π.Χ. στη Μεσοποταμία και χρησιμοποιήθηκε για παραγωγή χάλκινων εξαρτημάτων, κυρίως επίπεδων, με καλούπια από πέτρα ή ψημένο πηλό. Η τεχνολογία της χύτευσης εξελίχθηκε γύρω στο 1.500 π.Χ. από τους Κινέζους που την ανέπτυξαν ιδιαίτερα στον τομέα του καλουπιού. Την εποχή του χαλκού κατασκευάζονταν με την τεχνική της χύτευσης κοσμήματα από μέταλλο ή υαλομάζα. Η χρήση της μήτρας στις χάνδρες και στα περίαπτα (φυλαχτά) από υαλομάζα τοποθετείται στη δεύτερη χιλιετία π.Χ. και είναι καθαρά μυκηναϊκή τεχνική.

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας έχουν αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι χύτευσης. Μία κατηγοριοποίηση βασίζεται στο είδος του καλουπιού. Με την μέθοδο των καλουπιών δίνεται η δυνατότητα αναπαραγωγής μοντέλων σε διάφορα υλικά και μεγάλες ποσότητες.

Χύτευση σε μήτρα

Με τον όρο μήτρα αναφερόμαστε στα καλούπια πολλαπλών χρήσεων. Με τη μέθοδο χύτευσης σε μήτρα, ένα λιωμένο υλικό που βρίσκεται σε ένα δοχείο εισάγεται με πίεση στην κοιλότητα μίας μήτρας, ώστε αυτή να γεμίσει ταχύτατα. Το υλικό ψύχεται με το πέρας του χρόνου ή με σύστημα ψύξης παίρνοντας τη μορφή της κοιλότητας και στη συνέχεια το καλούπι ανοίγει και το αντικείμενο απομακρύνεται. 

Χαρακτηριστικό της μεθόδου αυτής είναι η καλή ποιότητα της επιφάνειας του προϊόντος που καθιστά περιττή (τις περισσότερες φορές) την περεταίρω επεξεργασία του.

Υπάρχουν διάφορα είδη καλουπιών, όπως σιλικόνης, πολυεστέρα και άλλα.

Η 3D revolution αναλαμβάνει την κατασκευή καλουπιών και την παραγωγή αντικειμένων για μεγάλο αριθμό τεμαχίων. Με την βοήθεια των 3D εκτυπωτών, μπορούμε να παράγουμε την μήτρα μας σε οποιοδήποτε σχήμα και διαστάσεις και έπειτα ανάλογα με το υλικό χύτευσης να το αναπαράγουμε μέσω των καλουπιών του.

Τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή κάποιου μοντέλου ποικίλουν (τσιμέντο, ρητίνες, γύψος, κερί, σαπούνι, υγρό γυαλί, πολυεστέρας κ.α.). Η εταιρεία μας διαθέτει την εμπειρία και τη γνώση έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει όλες σας τις ανάγκες!