Πλακέτα βράβευσης Γιάννας Αγγελοπούλου

Das 3d Revolution Board wurde an vergeben Gianna Angelopoulou in Kastelorizo für ihren Beitrag als Vorsitzende des "Griechenland 2021" -Komitees im Hinblick auf den 200. Jahrestag der Revolution.